Management Studio بوسیله MSSQL2005 از Backup چگونگی دریافت


چگونگی دریافت Backup از MSSQL2005 بوسیله Management Studio
جهت تهیه نسخه های پشتیبان از دیتابیس های MSSQL 2005 توسط Microsoft SQL Server Management Studio لازم است مراحل زیر را انجام دهید:

 

1) ابتدا Management Studio را باز کنید.

2) سپس با ارایه مشخصات ورود, به دیتابیس مورد نظر خود وارد شوید.

3) بر روی دیتابیس مورد نظر کلیک راست نمایید و از قسمت Tasks گزینه Back Up را انتخاب نمایید.4) در قسمت Backup type گزینه Full را انتخاب نمایید.5) در قسمت Destination گزینه Add را انتخاب کنید.6) آدرس و نام فایل جهت ذخیره نسخه پشتیبان را وارد نمایید.7) بر روی گزینه OK کلیک کنید.

8) تنظیمات جهت ذخیره Backup را مشاهده نمایید و در صورت وجود اشکال آنرا رفع کنید.


MSSQL 2005 Management Studio


9) در صورت تایید اطلاعات, جهت آغاز پروسه بر روی گزینه OK کلیک کنید.
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

Hosting Controller از طریق phpMyAdmin نحوه دسترسی به

نحوه دسترسی به phpMyAdmin از طریق Hosting Controller به منظور دسترسی به این قسمت، هر کاربر...